Rada Muzeum

Zarządzeniem nr 46/15 z dnia 6 marca 2015r. Burmistrz Trzcianki na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012r. poz. 987 ze zm.) i uchwały Nr XXXVI/361/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka Burmistrz Trzcianki powołuje Radę Muzeum.

W skład członków Rady wchodzą następujące osoby:

  1. Ewa Januszkiewicz – Goroszkin,
  2. Dorota Barczak,
  3. Wawrzyniec Sulewski,
  4. Zbigniew Maćkowiak,
  5. Łukasz Walkowiak.

Rada Muzeum

Zgodnie z pismem Burmistrza Trzcianki Krzysztofa Czarneckiego z dnia 21 czerwca 2018 roku nowym członkiem rady został Wawrzyniec Sulewski.