Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania i przyjmowania spraw

 1. Sprawy związane z działalnością Muzeum można zgłaszać w następujący sposób:
  – osobiście w sekretariacie Muzeum ul. Żeromskiego 7 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
  – pisemnie na adres: Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka, ul. Żeromskiego 7 i 36a, 64-980 Trzcianka
  – telefonicznie pod numerem 67-216-24-46
  – drogą elektroniczną – e-mail: mzntrzcianka@wp.pl
 2. Pisma, które wpłynęły do Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka są rejestrowane w dzienniku korespondencji.
 3. Osoby zainteresowane wniesieniem skarg i wniosków dotyczących działalności Muzeum przyjmowane są przez dyrektora lub osobę upoważnioną w godzinach pracy Muzeum.
 4. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, a także ustnie do protokołu. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Muzeum przekazywane są do sekretariatu celem ich rejestracji i przekazania do rozpatrzenia przez Dyrektora.
 5. W budynku Muzeum przy ul. Żeromskiego 7 znajduje się rejestr „Skarg i wniosków”, dostępny dla osób zainteresowanych.