Tryb działania Muzeum

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, jest samorządową instytucją kultury i działa w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997r. Nr 5, poz.24 z późn.zm.),
2. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. z 1997 r. Dz.U.Nr 110, poz.721 z późn.zm.),
3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. z 1996r. Dz.U. Nr 13, poz. 74 z późn.zm.),
4. statutu Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka w Trzciance nadany uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/361/2001 z dnia 31 maja 2001r.