Uniwersytet dziecięcy

Od września 2016 r. w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej funkcjonuje Uniwersytet Muzealny, którego zadaniem jest zainteresowanie dzieci światem historii, nauki oraz działalnością trzcianeckiego muzeum. Spotkania Uniwersytetu Muzealnego odbywają się raz w miesiącu w sobotę w godz. 11.00-13.00. Zajęcia podzielone są na dwie części teoretyczną i praktyczną, gdzie każdy z uczestników przystępuje do wykonywania prac manualnych.Warto nadmienić, ze każdy z naszych „małych studentów” otrzymał indeks do którego wpisywane są zaliczenia z zajęć. Do tej pory odbyły się spotkania dotyczące m.in. Tajemnic przyrody, architektury, zjawisk atmosferycznych czy praw fizyki.